Behom na pomoc!

OZ Priatelia Sitinského lesa vzniklo primárne s cieľom podporiť športové aktivity v lese ako aj pomôcť tomuto ekosystému udržať si čo najlepší stav.

Les sitina je domovom pre mnohé divo žijúce zvieratá, denne ho navštevujú desiatky ľudí žijúcich v jeho blízkosti a je teda v záujme nás všetkých aby prosperoval. Les sitina však nie je iba les. V jeho okolí sa nachádza aj zvierací útulok Sloboda zvierat. Práve ten bude spoločne s lesom ako takým vždy cieľom našej pomoci.

Celé náklady na organizáciu podujatia sa snažíme pokryť pomocou sponzorov ako aj formou grantových možností. Našou šikovnosťou sa snažíme zabezpečiť aby kompletne celý výnos zo štartovného išiel na dobrú vec.

Sloboda zvierat denne zachraňuje zvieratá v uliciach, kanáloch, vyhodené, stratené, týrané. V útulku im poskytujú strechu nad hlavou, potrebnú liečbu a stravu. Dávajú im lásku, starostlivosť , pričom hlavným cieľom je nájsť im pôvodný, alebo nový domov.

Útulok za dverami kancelárií realizuje aj dôležitú odbornú činnosť. Oslovuje kompetentných, rieši právne kauzy, dokumentuje týrania. Spolupracujú tiež s odborníkmi, vedcami a so zahraničnými organizáciami. Aktívne lobujú, komunikujú so samosprávami a štátnou správou. Ich cieľom nie je iba zvieratám pomáhať, ale aj týraniu predchádzať. Preto organizujú množstvo kampaní, ktorých cieľom je upozorniť verejnosť na utrpenie zvierat. Rovnako sa snažia vplývať na kompetentných. Pravidelne pripravujú akcie, pochody, demonštrácie či informačné stánky. Spolupracujú s masmédiami, vydávajú tlačové materiály a komunikujú s verejnosťou. Venujú sa vzdelávaniu deti a mládeže. Útulok tiež organizujeme prednášky, exkurzie a projekty zamerané na ochranu zvierat a prírody.

Práve tu vidíme prepojenie a priestor, kde chceme pomôcť. Všetky tieto aktivity si vyžadujú čas a finančné prostriedky. So Slobodou Zvierat sa vždy dopredu dohodneme na zmysluplnom využití vyzbieraných finančných prostriedkov, ktoré zabezpečí naplnenie našej spoločnej vízie týkajúcej sa ochrany zvierat a prírodného bohatstva.

Časť vyzbieranej sumy sa bude vždy investovať priamo do lesa Sitina. Čistenie, osadenie nových odpadkových košov, oživenie niektorých zabudnutých miest lesa či nové kŕmidlá. Túto činnosť budeme vždy konzultovať s odborníkmi tak, aby to lesu prospelo čo najviac.

Verím, že všetci máme dobré úmysly a všetci veľmi radi pomôžeme. Niekto však nemá čas kvôli práci, iný zas kvôli rodine či jednoducho na to nie sú prostriedky. Teraz však môžete pomôcť sebe, zvieratám aj lesu tým, že si prídete spolu s nami zabehať a stráviť príjemné víkendové doobedie v lese Sitina.