Koruna Sitinského lesa

Dlhodobo v tieni Železnej studničky či Devínskej Kobyly, Sitinský les je pre mnohých ešte stále nepoznaná lokalita. V skutočnosti sa však jedná o krásny lesný hrebeň s najvyšším vrcholom, Nad Sitinou, vo výške 264 m.n.m. Miestami rozprávkovo hustý les s vojenskými bunkrami z 1. Svetovej vojny dnes prepája Dúbravku, Karlovu Ves a Staré Grunty. Les Sitina je charakteristický strmými stúpaniami ako z východnej, tak zo západnej strany. Práve tieto stúpania bude musieť zdolať budúci Kráľ a Kráľovná Sitinského lesa!

Pre kráľa ako aj kráľovnú je prioritou prosperita jeho kráľovstva. V tomto prípade je to les Sitina spolu s jeho blízkymi obyvateľmi. My to vieme a práve preto má toto podujatie mimo športového aj dobročinný rozmer.

Staň sa kráľom a kráľovnou Sitinského lesa!

Pre tých, ktorí chcú 20. apríla 2024 zabojovať o putovnú korunu Kráľa a Kráľovnej Sitinského lesa je pripravená náročná lesná trasa. Štyri prudké stúpania, technické zbehy či tempová sekcia v záverečnej časti behu. Zaskočiť vás môžu žľabovité úseky či úvodný krátky výstup v kamenistom teréne. Korunu si predsa musíte zaslúžiť! V číslach sa teda jedná o trasu s dĺžkou 5km a prevýšením viac než 220 výškových metrov.

Celá trasa sa beží na lesnom podklade, tj. nespevnený povrch.

Formát behu

Bežci a bežkyne budú štartovať vo dvojiciach, vždy v 10 sekundových intervaloch. Pri behu so psom sa štartuje individuálne, vždy v 30 sekundových intervaloch. Maximálny počet účastníkov je 150 + 50 bežcov a bežkýň so psom v kategórii canicross.

Poradie bežcov na štarte bude stanovené na základe Vášho najlepšieho dosiahnutého bežeckého času na 5km.

Pri behu so psom (canicross) musí pretekár používať vôdzku o dĺžke max. 2,0 m v natiahnutom stave (môže byť námatkovo kontrolované) a pes musí byť na postroji – nie na obojku. Počas celého priebehu musí byť pes pripnutý na vôdzku. Toto porušenie sa bude trestať diskvalifikáciou. Minimálny vek psa pre účasť na preteku je 12 mesiacov.
Pes musí mať preukázateľné očkovania – očkovací preukaz alebo Pet Pas s platnou vakcináciou proti besnote, psinke, infekčnej hepatitíde a leptospiróze (bude kontrolované pri preberaní štartového balíčka). Netolerujeme hrubé zaobchádzanie so psami pod hrozbou diskvalifikácie. Za zdravotný stav psa zodpovedá jeho psovod. Pri prihlasovaní na disciplínu beh so psom prosím v prihláške uvedťe aj meno psa s ktorým budete pretekať.

Kategórie

Muži – do 29 rokov, od 30 do 49 rokov, 50 rokov a viac
Ženy – do 29 rokov, od 30 do 49 rokov, 50 rokov a viac
Beh so psom (canicross) – muži so psom, ženy so psom

Registrácia a štartovné

Registrácia na 2. ročník podujatia Koruna Sitinského lesa bude otvorená od 01.02.2024. Prihlasovanie bude ukončené 18.04.2024 alebo v momente naplnenia účastníckeho limitu. Po tomto dátume, ak nebude naplnený  účastnícky limit sa bude dať prihlásiť aj na mieste v deň pretekov.

REGISTRÁCIA

Štartovné je 15 EUR.

V tejto cene bude mať každý pretekár a pretekárka zahrnuté štartové číslo s čipom na meranie času, profesionálnu časomieru, ekologický štartový balíček, občerstvenie v priestoroch Slobody Zvierat. Celý výťažok z vyzbieraného štartovného bude použitý na podporu lesa Sitina a útulku Sloboda Zvierat. Účel, na ktorý budú prostriedky použité bude komunikovaný na našich sociálnych sieťach, pričom celkovú výšku finančnej či materiálnej pomoci budeme vždy komunikovať s maximálnou transparentnosťou.

Vyhodnotení a vecne ocenení budú víťazi všetkých kategórií. Celkoví víťazi v kategórii Muži a Ženy získajú ocenenie Kráľ, resp. Kráľovná Sitinského lesa a na jeden rok sa stanú virtuálnymi držiteľmi putovnej Koruny Sitinského lesa.

Mapa a profil trate

GPX trate nájdete TU.

Meranie času a výsledky

Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke VysledkovyServis.sk.

Štartové číslo

Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného na inú osobu a zmeny v prihláške

Zaplatené štartovné sa nevracia.
Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo.
Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, ak chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk. V hlavnom menu vyberte položku „Zmena prihlášky“ a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný. V prípade potreby, kontaktujte ohľadne online prihlasovania VysledkovyServis.sk na adrese: prihlaska@vysledkovyservis.s

Vyššia moc

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti nakoľko, organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.

Opatrenia COVID-19: Opatrenia COVID-19: V prípade, že aktuálna situácia spojená so šírením ochorenia COVID-19 si bude vyžadovať zavedenie opatrení v súlade s aktuálnymi nariadeniami Hlavného hygienika SR a Úradu verejného zdravotníctva SR, účasť pretekárov na podujatí môže byť upravená na základe rozhodnutia organizátora, resp. na stanovených epidemiologických a hygienických pravidlách pre organizovanie hromadných športových podujatí.

Predbežný časový harmonogram

Ďeň pred pretekom (19.04.)

16:00 – 18:00 – prezentácia a prebratie štartového balíčka (útulok Sloboda Zvierat) – zrušené!

Prebratie štartového balíčka bude až v sobotu od 07:30

V deň pretekov (20.04.)

07:30 – 08:45 – prezentácia a prebratie štartového balíčka canicross (klasický beh až do 10:30)

09:00 – štart pretekov v disciplíne beh so psom (canicross)

10:30 – vyhlásenie výsledkov v disciplíne beh so psom (canicross)

11:00 – štart pretekov v disciplíne beh – muži/ženy

11:20 – predpokladaný príchod najrýchlejšieho bežca do cieľa

12:20 – vyhlásenie výsledkov v disciplíne beh – muži/ženy (Kráľ a Kráľovná Sitinského lesa)

Štart/cieľ

Štart aj cieľ bude priamo pri areáli Slobody Zvierat (Pod brehmi 1A, 841 01 Karlova Ves)

Behom na pomoc!

OZ Priatelia Sitinského lesa vzniklo primárne s cieľom podporiť športové aktivity v lese ako aj pomôcť tomuto ekosystému udržať si čo najlepší stav.

Les sitina je domovom pre mnohé divo žijúce zvieratá, denne ho navštevujú desiatky ľudí žijúcich v jeho blízkosti a je teda v záujme nás všetkých aby prosperoval. Les sitina však nie je iba les. V jeho okolí sa nachádza aj zvierací útulok Sloboda zvierat. Práve ten bude spoločne s lesom ako takým vždy cieľom našej pomoci.

Celé náklady na organizáciu podujatia sa snažíme pokryť pomocou sponzorov ako aj formou grantových možností. Našou šikovnosťou sa snažíme zabezpečiť aby kompletne celý výnos zo štartovného išiel na dobrú vec.

Sloboda zvierat denne zachraňuje zvieratá v uliciach, kanáloch, vyhodené, stratené, týrané. V útulku im poskytujú strechu nad hlavou, potrebnú liečbu a stravu. Dávajú im lásku, starostlivosť , pričom hlavným cieľom je nájsť im pôvodný, alebo nový domov.

Útulok za dverami kancelárií realizuje aj dôležitú odbornú činnosť. Oslovuje kompetentných, rieši právne kauzy, dokumentuje týrania. Spolupracujú tiež s odborníkmi, vedcami a so zahraničnými organizáciami. Aktívne lobujú, komunikujú so samosprávami a štátnou správou. Ich cieľom nie je iba zvieratám pomáhať, ale aj týraniu predchádzať. Preto organizujú množstvo kampaní, ktorých cieľom je upozorniť verejnosť na utrpenie zvierat. Rovnako sa snažia vplývať na kompetentných. Pravidelne pripravujú akcie, pochody, demonštrácie či informačné stánky. Spolupracujú s masmédiami, vydávajú tlačové materiály a komunikujú s verejnosťou. Venujú sa vzdelávaniu deti a mládeže. Útulok tiež organizujeme prednášky, exkurzie a projekty zamerané na ochranu zvierat a prírody.

Práve tu vidíme prepojenie a priestor, kde chceme pomôcť. Všetky tieto aktivity si vyžadujú čas a finančné prostriedky. So Slobodou Zvierat sa vždy dopredu dohodneme na zmysluplnom využití vyzbieraných finančných prostriedkov, ktoré zabezpečí naplnenie našej spoločnej vízie týkajúcej sa ochrany zvierat a prírodného bohatstva.

Časť vyzbieranej sumy sa bude vždy investovať priamo do lesa Sitina. Čistenie, osadenie nových odpadkových košov, oživenie niektorých zabudnutých miest lesa či nové kŕmidlá. Túto činnosť budeme vždy konzultovať s odborníkmi tak, aby to lesu prospelo čo najviac.

Verím, že všetci máme dobré úmysly a všetci veľmi radi pomôžeme. Niekto však nemá čas kvôli práci, iný zas kvôli rodine či jednoducho na to nie sú prostriedky. Teraz však môžete pomôcť sebe, zvieratám aj lesu tým, že si prídete spolu s nami zabehať a stráviť príjemné víkendové doobedie v lese Sitina.

Kontakt

OZ Priatelia Sitinského lesa
Polianky 3628/7F
84101
Bratislava

Email: sitinskybeh@gmail.com